Thông báo

V/v đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ Lễ 30/4, Quốc tế lao động 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ nghỉ hè năm 2015

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo ANTT trong dịp nghỉ Lễ 30/4, Quốc tế lao động 1/5, kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ nghỉ hè năm 2015, Công văn số 616/SGDĐT-VP ngày 23/4/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh về việc đểm bảo ANTT trong dịp nghỉ lễ 30/4, Quốc tế lao động 1/5, kì thi tốt nghiệp THPT và kì nghỉ hè năm 2015, Phòng yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung sau: